Môn lịch sử

2021

Tiếp tục làm việc

2018 đến 2020

Con dấu hàng năm lên tới hàng triệu con

Tháng 12 năm 2017

Di chuyển nhà máy mới

Tháng 9 năm 2015

Sản lượng hàng tháng đạt 300 bộ

Tháng 11 năm 2013

Xây dựng cửa hàng xấu

Tháng 10.2008

Layson bắt đầu văn phòng